Graphing Life

Sign in

Don't have an account yet?
Sign up here
Forgot your password?
Reset password

Graphing Life

Your own methods online - beautiful, easy-to-use and practical. We help you to create simple but effective methods.

Methods

Compass 1Compass 2Compass 3Compass 4Compass 5

Compass

Compass is a simple, uncluttered, visual and easy to use method to support service guidance, self-assessment and mapping out ones life situation in the field of rehabilitation, social work, family work and activation and employment guidance services. It’s also a tool for networking and co-operation.

We have a unique service connection that combines the customer's evaluation to provided services in the city (eg. municipal services, non-governmental organisation services etc)

Read more about Compass
Soskututka screenshot 1

SOSKU-Tutka

Elämänhallinnan arviointiin ja ohjaustyöhön soveltuva SOSKU-Tutka on visuaalinen, innostava ja helppokäyttöinen menetelmä. Se koostuu ympyrästä, joka jakaantuu kahdeksaan elämänhallintaa kuvaavaan sektoriin, joita asiakas arvioi viisiportaisten hymiöiden avulla. Tekstit on muotoiltu yksinkertaisiksi ja mahdollisimman selkokielisiksi. Asiakkaan täyttämä Tutka-ympyrä toimii hyvänä pohjana työntekijän ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen ja keskustelun virittämisessä, yhteisten tavoitteiden asettamisessa ja niissä etenemisen arvioimisessa.

Read more about SOSKU-tutka
Tyoelamatutka screenshot 1

Työelämätutka

Työelämätutka on visuaalinen ”Tutka”, jolla pohtia työelämäsuhteeseensa vaikuttavia tärkeitä ulottuvuuksia. Asiakas arvioi tilannettaan asteikolla 1–5, jossa 5 merkitsee, että asiakkaan voimavarat ovat hyvät kyseisellä ulottuvuudella, 1 päinvastaista tilannetta. Työelämätutka on vuorovaikutusta lisäävä, yksinkertainen, visuaalinen ja jäsentävä työväline asiakastyöhön.

Read more about Työelämätutka

Ideology

We believe in communality.

Graphing Life brings together a variety of methods. Through a common platform it's easier to network with other methods even worldwide. We supply you with methods that are easy and fast to implement, and Graphing Life platform helps others to explore your methods and provide easy access to them.

Graphing Life

Our service is used by

Contact us

If you want to know more about Graphing Life, methods supported by Graphing Life or you want to develop your own method using Graphing Life as a platform contact us:

contact@graphinglife.io