Graphing Life

Sign in

Don't have an account yet?
Sign up here
Forgot your password?
Reset password

The Compass is a visual, structuring, and easy-to-use web-based tool and method designed to promote customer-counsellor interaction and strengthen the related service network. The Compass has a wide variety of applications for different counselling services.

Neljä näkökulmaa

Pov client

Asiakas

Olet Kompassissa pääroolissa

Kompassi auttaa sinua miettimään elämäntilannettasi kokonaisvaltaisesti, jäsentyneesti ja myönteisten kysymysten kautta. Kompassi tuottaa arviosi pohjalta visuaalisen kuvan elämäsi eri osa-alueista, niiden vahvuuksista ja mahdollisista haasteista. Tilannettasi ja yhteyksiä eri osa-alueiden välillä voidaan sitten pohtia ohjaajan kanssa yhdessä.  Tekemääsi arviota palvelutarpeistasi voidaan verrata tarjolla oleviin palveluihin ja mahdollisuuksiin suoraan Kompassin ohjelmistossa. Kokonaisuudesta keskustelemalla tavoitteena on löytää sinulle hyviä vaihtoehtoja suunnitelmiesi toteuttamiseen.

Kompassi on keskustelun apuväline, jossa sinä olet pääroolissa ja ohjaaja on käytettävissäsi kuuntelijana ja auttamassa vaihtoehtojen ja ideoiden etsinnässä.

Pov mentor

Työntekijä

Saat Kompassista ideoita ja jäsennystä

Jotta voit ohjata asiakasta mahdollisimman hyvin, on asiakkaan elämäntilanteesta ja tarpeista oltava selvillä. Tässä kompassi voi tukea työtäsi. Kompassi on jäsentävä ja myönteinen tapa ottaa asioita puheeksi. Ohjaajana olet Kompassikeskustelussa ennen kaikkea kiinnostunut kuuntelija, peili ja jäsentäjä asiakkaalle ja tämä auttaa kontaktin ja luottamuksen syntymistä ja vahvistumista.

Kompassin eri ulottuvuudet auttavat sinua ohjaajana hahmottamaan mahdollista verkostoyhteistyön tarvetta. Menetelmällä rikastetaan ajatusta siitä, että kukaan meistä ei viime kädessä työskentele yksin ja usein palvelut liittyvät toisiinsa. Kompassi auttaa löytämään asiakkaan tilanteeseen sopivia palveluja ja yhteistyötahoja. Yhdessä asiakkaan kanssa hahmotetaan mitä palvelua asiakas tarvitsee, mitä yhteyksiä eri osa-alueiden välillä mahdollisesti on ja mistä asiakas haluaisi aloittaa tilanteensa edistämisen.

Pov operators

Palveluntuottaja

Saat palvelutuotteesi esille

Palveluntuottajana sinulle on tärkeää, että niin palvelun tilaaja, kuin asiakkaatkin tuntevat tuotteesi. Tässä Kompassi on sinulle suureksi avuksi. Palveluntuottajana profiloit Kompassin avulla palvelusi samoilla ulottuvuuksilla kuin asiakaskin – ja näin tarjoamasi palvelut voidaan näyttää asiakkaalle suhteessa hänen ilmaisemiinsa palvelutarpeisiin. Tämä auttaa niin asiakasta, tilaajaa, kuin myös muuta yhteistyöverkostoa jäsentämään yhtenäisellä tavalla mitä asiakkaan tilanteeseen vastaamiseen tarvitaan. Kunnassa tapahtuvasta palvelutoiminnasta ja verkostosta tulee läpinäkyvämpi ja tieto palveluista on helpommin saatavilla.

Palveluntuottajana voi käyttää Kompassia myös asiakkaan tilanteen kartoittamiseen ja sen edistymiseen ja näin osallistua palveluprosessin etenemisen hahmottamiseen ja palveluketjujen ja kokonaisuuksien yhteistyön syventämiseen.

Pov management

Tilaaja / Johto

Saat tilaajana tietoa palvelutarpeesta

Kompassi vahvistaa kunnan toimintaa vaikuttavana ja asiakaslähtöisenä palvelujen tilaajana ja järjestäjänä. Kompassi tuottaa jäsentynyttä tietoa asiakkaan palvelutarpeista ja tarjolla olevien palvelujen profiileista ja auttaa yhdistämään nämä toisiinsa. Menetelmä ja ohjelmisto tukee työntekijän työn jäsentämistä, asiakkaan ja työntekijän yhteistä keskustelua ja verkostoyhteistyötä. Tällä tavoin Kompassi tekee palveluverkoston myös näkyvämmäksi. Se tukee vaikuttavuuden arviointia, osallistaa asiakasta elämäntilanteensa edistämiseen ja tukee työntekijöiden ja eri työyksiköiden moniammatillista yhteistyötä. Kompassista tehtävät yhteenvedot auttavat kunnan johtoa ja päättäjiä hahmottamaan asiakkaiden palvelutarpeiden kokonaisuutta, palvelujen riittävyyttä (mahdollista ali- tai ylitarjontaa) ja palvelujen vaikuttavuutta.

Haluatko tietää lisää Kompassista?

Lue lisää osoitteesta
https://support.graphinglife.io/mika-menetelma/

Contact us

If you want to know more about Graphing Life, methods supported by Graphing Life or you want to develop your own method using Graphing Life as a platform contact us:

kompassi@fcg.fi

Muut tuotteet

FCG tarjoaa asiakkaiden käyttöön valmiita ratkaisuja niin potilas- ja hoitoisuusluokitteluun, toimintakyvyn arviointiin, työyhteisölliseen itsearviointiin ja laadunhallintaan kuin perheiden toimintakyvyn ja voimavarojen kartoitukseenkin.

Lue tuotteista FCG:n sivuilta osoitteesta
https://www.fcg.fi/soteratkaisut